Підстави нарахування оплати послуги з поводження з побутовими відходами

1. Закон України ''Про житлово-комунальні послуги''

1.1. Стаття 25. Послуга з поводження з побутовими відходами
   1. Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.

2. Закон України ''Про відходи''

2.1. Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:
послуги з вивезення побутових відходів – збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування;
джерело утворення побутових відходів – об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка).

2.2.
Стаття 15.
Обов’язки громадян України,
іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов’язані:

дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;
вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами;
виконувати інші обов’язки, передбачені законами, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.
2.3.
Стаття 351. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами
Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил.
Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.
Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у м. Бориспіль визначено КП «ВУКГ» згідно рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 23.04.2018 № 177 «Про затвердження протоколів засідань конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у місті Бориспіль по лотам № 1, № 2» та укладено Договір № 52 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Бориспіль від 26.04.2018 між виконавчим комітетом Бориспільської міської ради та КП «ВУКГ».

3. Публічний договір

3.1. З метою вдосконалення роботи КП «ВУКГ» та створення сприятливих умов для виконання громадянами чинних вимог законодавства було прийнято рішення про впровадження в дію Публічного договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами згідно з ч.3 ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника сторонами.
У зв’язку з тим, що сміття продукує кожен мешканець міста, а КП «ВУКГ» єдине підприємство, яке здійснює перевезення та захоронення відходів, від так надає послуги всім мешканцям міста. Відповідно і сплачувати мають всі.
Приєднання до Публічного договору відбувається шляхом оплати наданого рахунку. Попередні договори діють до 1 травня 2020 року.

4. Нарахування вартості

4.1. Відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 розрахунковою одиницею такого джерела утворення побутових відходів, як багатоквартирні та одноквартирні є 1 мешканець. Під мешканцем слід вважати фактично проживаючу особу, проте, у зв’язку з ускладненням у визначенні кількості населення, що фактично проживає та утворює побутові відходи на території міста, КП «ВУКГ» для нарахування оплати за спожиту послугу використовує дані про кількість зареєстрованих осіб. В разі невідповідності кількості зареєстрованих та фактично проживаючих осіб КП «ВУКГ» проводить коригування на підставі відповідного звернення власника джерела утворення побутових відходів.
4.2.
Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
Стаття 9. Порядок оплати житлово-комунальних послуг
1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.
Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.

Публічним договором передбачена можливість авансової сплати за послугу.

4.3.
Квитанції на сплату послуги має наступну інформацію:
Номер особового рахунку (закріплюється за адресою джерела утворення побутових відходів);
Кількість мешканців на яку нараховується оплата;
ПІБ особи з якою укладений Публічний договір (відповідальна особа за оплату рахунку, вона не обов’язково має бути власником джерела утворення побутових відходів)

5. Персональні данні

5.1. Відповідно до п. 3 ст. 4 Закону України «Про захист персональних даних»  розпорядником персональних даних, володільцем яких є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу. КП «ВУКГ» належить до сфери управління органу місцевого самоврядування, а саме виконавчого комітету Бориспільської міської ради та на підставі ч. 5 ст. 11 цього Закону – підставами для обробки персональних даних є необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом. Додатково інформуємо, що відповідно до ч. 6 ст. 6 цього Закону не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Враховуючи, що послуги з вивезення побутових відходів, послуги з поводження з побутовими відходами віднесені до переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес Постановою КМУ від 23 травня 2018 р. № 420, а від так є такими, що впливають на економічний добробут громади.

6. Відповідальність

6.1. Відповідальність за відсутність договору на послугу з поводження з побутовими відходами настає згідно ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів, в даному випадку ч. 2 п. 3.6.3 Правил благоустрою території м. Борисполя, затверджених рішенням Бориспільської міської ради № 470-7-VII від 29.03.2016 – вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами. Зазначене порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 грн. до 1360 грн.
6.2.
Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах. За спалювання побутових, будівельних та рослинних відходів передбачена аналогічна відповідальність за ст. 152 КУпАП.